สล็อตแตกง่าย รฟท. ทำการลดราคา ค่าโดยสารรถไฟสำหรับผู้สูงอายุ ภายในเดือน มิ.ย. ถึง ก.ย.

สล็อตแตกง่าย รฟท. ทำการลดราคา ค่าโดยสารรถไฟสำหรับผู้สูงอายุ ภายในเดือน มิ.ย. ถึง ก.ย.

สล็อตแตกง่าย จากที่มีการเผยแพร่ของข่าวที่ว่า รฟท. ลดราคาของ ค่าโดยสารรถไฟสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึง 30 ก.ย. 65 นั้น ถือว่าเป็นความจริง ค่าโดยสารรถไฟสำหรับผู้สูงอายุ – (30 พ.ค. 2565) ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่องค่าโดยสาร รฟท. สำหรับผู้สูงอายุ จะลดราคาในวันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย. ของทุกปี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

การรถไฟฯ ลดค่าโดยสารให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการตามประกาศกระทรวงคมนาคม ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2547 โดยให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะ

1. หลักเกณฑ์การลดค่าโดยสารครึ่งราคา ช่วงลดราคา ลดให้เฉพาะช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ผู้ที่ได้รับสิทธิ ได้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เฉพาะคนไทยหรือผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. การลดค่าโดยสาร ลดให้เฉพาะค่าโดยสาร คิดครึ่งราคาของอัตราปกติทุกชั้นตลอดทางทุกสาย ส่วนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่ลดให้

หลักฐานที่ใช้แสดงขอลดค่าโดยสารประเภทผู้สูงอายุ ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปถ่าย ชื่อ นามสกุล อายุ เดือนปีเกิด ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักฐานคำนวณอายุได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ

3. การคำนวณอายุผู้สูงอายุ ให้คำนวณจากเดือนและปีที่เกิด ถึงเดือนและปีปัจจุบันเป็นเกณฑ์ เช่น ผู้ที่เกิดวันที่ 31 พฤษภาคม 2487 มีสิทธิลดค่าโดยสารฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2547 เป็นต้นไป (ไม่ต้อนับวันเกิด)

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ทาง เว็บไซต์ – www.thairailwayticket.com

สธ. พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง หลังแวะพักเครื่องในไทยสองชั่วโมง

กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง หลังแวะพักเครื่องในไทยสองชั่วโมง เบื้องต้นสั่งเฝ้าดูอาการบุคคลใกล้ชิด 12 ราย ทั้งหมดไม่มีอาการ นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคฝีดาษลิงในประเทศไทย เบื้องต้นพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง 1 ราย มีประวัติเดินทางมาเปลี่ยนเครื่องในประเทศไทย และอยู่ในสนามบินนาน 2 ชั่วโมง เพื่อรอเครื่องเดินทางต่อไปยังประเทศออสเตรเลีย

ซึ่งจากการค้นพบผู้ป่วยฝีดาษลิงในไทย ทำให้มีผู้สัมผัสเสี่ยง 12 ราย เป็นผู้โดยสารและลูกเรือในสายการบิน ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามอาการ เบื้องต้น ทั้ง 12 ราย ไม่มีอาการ นอกจากนี้ ยังได้เปิดเผยถึงกรณีพบต้องสงสัยซึ่งเป็นชาวต่างชาติว่าป่วยเป็นโรคฝีดาษลิง 5 ราย หลังจากที่มีอาการเข้าข่ายเป็นโรคฝีดาษลิง มีตุ่มนูนใส ตามลำตัว อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบด้วยรูปแบบ RT-PCR ในห้องปฏิบัติการ พบว่าเป็นโรคเริม

ดังนั้น สรุป ยังไม่พบโรคฝีดาษลิงในประเทศไทย ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขยืนยันยังไม่พบ ฝีดาษลิงในไทย หลังตรวจผลผู้ต้องสงสัย 5 รายแล้วออกมาเป็นลบ

นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ออกมากล่าวถึงสถานการณ์ ฝีดาษลิงในประเทศไทย หลังจากที่มีรายงานพบชาวต่างชาติจำนวน 5 รายในประเทศไทยที่แสดงอาการป่วยคล้ายเป็นโรคฝีดาษลิง

โดยจากการตรวจสอบข้อมูลฝีดาษลิงในไทยพบว่า มีการรายงานจากโรงพยาบาลเอกชน มายังสถาบันบำราศนราดูร 3 ราย เป็นพี่น้องชาวไอร์แลนด์ เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงภายใน 21 วัน มีอาการชัดว่ามีไข้ มีตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง ตรงตามเกณฑ์ของผู้ป่วยสงสัย

หลังจากเข้ามาถึงก็บินตรงไปที่ภูเก็ต เพื่อไปเรียนมวยไทย ติดต่อกันทุกวัน จากนั้นวันที่ 21 พ.ค. รายแรกมีผื่นขึ้น หลังจากนั้นก็มีไข้ ส่วนรายที่ 2 ก็เริ่มมีผื่น เข้าได้กับผู้ป่วยสงสัย ทั้ง 3 ราย เข้ารับการรักษาที่คลินิกแห่งหนึ่ง ตรวจไม่พบเชื้อของโรคเริม จึงรับยาไปทาน แต่อาการไม่ดีขึ้น จากนั้นวันที่ 25 พ.ค.

จึงบินจากภูเก็ต เข้ามารักษาในกรุงเทพฯ ที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่ง หลังกรมควบคุมโรคได้รับรายงาน จึงได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงไปสอบสวน และเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ขณะที่ผู้สงสัยทั้ง 3 รายนั้น ตอนนี้อยู่ที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งจากตุ่มที่เกิดขึ้นนั้น มีความเป็นไปได้ แต่ยังไม่เหมือน 100% ทำให้ผู้เชี่ยวชาญต้องวินิจฉัยแยกโรคออกมา

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 คน ไม่พบประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรมาก่อน ทำให้ต้องติดตามสาเหตุที่ชัดเจน รวมถึงค้นหาผู้สงสัยเพิ่มเติม โดยพบผู้ป่วยสงสัยเพิ่มอีก 2 ราย เป็นชาวต่างชาติ ที่ยิมเดียวกัน ใน จ.ภูเก็ต จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ใช้เวลาประมาณ 48 ชม. ผลตรวจ RT-PCR ทางห้องปฏิบัติการ ของผู้ป่วยสงสัยทั้ง 5 ราย ให้ผลเป็นลบ และผลตรวจล่าสุดออกมา พบว่าเป็นโรคเริม ที่มีการติดต่อทางผิวหนัง สามารถรักษาได้ด้วยการกินยา สล็อตแตกง่าย